ท่องเที่ยวและเรียนรู้ ไร่รื่นรมย์ - 1 Day

Day 1
รับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมพล เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย

Day 2
เดินทางถึงไร่รื่นรมย์ และรับประทานอาหารกลางวัน

Day 3
กิจกรรมทำไข่เค็มอินทรีย์ เรียนรู้วิธีการทำไข่เป็ดเค็ม และได้รับไข่เป็ดเค็มท่านละ 2 ฟอง

Day 4
กิจกรรมมัดย้อมสีธรรมชาติ เรียนรู้การทำลายผ้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ และรับผ้าพันคอ ท่านละ 1 ผืน

Day 5
เยี่ยมชมบรรยากาศของไร่และพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 6
เดินทางกลับ ส่งท่าน ณ จุดรวมพลเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย

โปรแกรมครึ่งวัน

11.00 น. รับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมพล เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย

12.00 น. เดินทางถึงไร่รื่นรมย์ และรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. กิจกรรมทำไข่เค็มอินทรีย์ เรียนรู้วิธีการทำไข่เป็ดเค็ม และได้รับไข่เป็ดเค็มท่านละ 2 ฟอง

14.00 น. กิจกรรมมัดย้อมสีธรรมชาติ เรียนรู้การทำลายผ้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ และรับผ้าพันคอ ท่านละ 1 ผืน

15.00 น. เยี่ยมชมบรรยากาศของไร่และพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น. เดินทางกลับ ส่งท่าน ณ จุดรวมพลเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย