Duo- สิบสองปันนา PUER - 4 Days

Regular Price 13900 per person 4 days 3 nights

โอ้! สิบสองปันนา + ผูเอ่อร์ โปรแกรมใหม่ ไม่ซ้ำใคร!

อาหารพิเศษ! ทุกมื้อ อาหารไทลื้อบนบ้านโบราณ – หมี่จอหงวนชามยักษ์ – สุกี้เห็ดยูนนาน

สักการะสถูปเจ้าฟ้าไทลื้อองค์สุดท้าย – สะพานลมฝน – ต้นไม้อธิษฐาน – เมืองใหม่เก้าจอม

เมืองโบราณผูเอ่อร์ – เส้นทางม้า Nekeli – ทะเลสาบซีม่าเหอ

Day 1
เชียงใหม่ (เชียงราย) - จิ่งหง - ถนนคนเดินเก่าริมแม่น้ำล้านช้าง

Day 2
พระราชวังเจ้าฟ้าไทลื้อ - สะพานลมฝน - สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย - หมี่จองหงวนชามยักษ์ - เก้าจอมสิบสองเจียง - ห้างใต้ดิน DaXing

Day 3
ตลาดเช้าเชียงรุ้ง - ผูเอ่อร์ - ทะเลสาบซีม่าเห่อ - เมืองโบราณหนิงเอ่อ - สุกี้เห็ดยูนนาน

Day 4
สถานีเส้นทางม้า Nakeli - อาหารพื้นเมืองออแกนิค - ช้อปปิ้งห้าง GuanPark

Day 1  เชียงใหม่ (เชียงราย) - จิ่งหง - ถนนคนเดินเก่าริมแม่น้ำล้านช้าง

17:00   พร้อมคณะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 19:25  ออกเดินทางด้วย Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR 5360 เส้นทางเชียงใหม่ - จิ่งหง  (19:35 - 21:45) หรือเที่ยวบินที่ DR 5358 เส้นทางเชียงราย - จิ่งหง (19:25 - 21:30) 21:30   ถึงสนามบิน Xishuangbanna Gasa Airport เมืองจิ่งหง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น บริการทุกท่านด้วยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองจิ่งหงซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ต้นกำเนิดอารยธรรมไทลื้อ ซึ่งปัจจุบันได้หลอมรวมกันกับวัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและมีเสน่ห์จนยากที่จะหาใครเสมอเหมือนนำท่านเข้าพักโรงแรม JamesJoyce Coffetel **** ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าจิ่งหง โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุด เพียงไม่กี่ก้าวจากโรงแรมก็ถึงถนนคนเดินริมแม่น้ำล้านช้าง ใกล้กับห้างสรรพสินค้า “ต้าลุ่นฟา” (大润发)ห้างฯเก่าแก่ใจกลางเมืองจิ่งหง ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางของเมือง อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นสำรวจบรรยากาศ

Day 2  พระราชวังเจ้าฟ้าไทลื้อ - สะพานลมฝน - สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย - หมี่จองหงวนชามยักษ์ - เก้าจอมสิบสองเจียง - ห้างใต้ดิน DaXing

07:00   Morning Call ยามเช้า 08:00   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 09:00  นำท่านออกเดินทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังเจ้าฟ้าไทลื้อ ชมพระราชวังไทลื้อสีทองอร่าม ซึ่งบูรณะจำลองขึ้นบนสถานที่ตั้งจริง เมื่อครั้งที่ชาวไทลื้อยังเรืองอำนาจ และปกครองตนเองอยู่ใน เขตนี้ ภายในอุทยานยังมีสวนพฤษศาสตร์ และทะเลสาบที่สวยงาม นำทุกท่านขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อชมสะพานลมฝนและสะพานสิบสองปันนาซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทลื้อ ตื่นตาตื่นใจกับหลังคา 8 เหลี่ยม 12 ชั้น อันวิจิตรบรรจงและหาชมได้ยาก ซึ่ง 12 ชั้น หมายถึง 12 เจียง 8 เหลี่ยม หมายถึง 8 ทิศเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและความเจริญคุ้มครองทั้งแปดทิศทั่วแผ่นดิน จากนั้นนำท่านขอพรจาก “ต้นไม้อธิษฐาน” ด้วยการเขียนขอพรลงในแผ่นป้ายไม้ และ ด้ายแดง ก่อนจะมัดติดกับต้นศรีมหาโพธิ์เพื่อให้คำอธิษฐานของท่านเป็นความจริง มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการให้อาหารปลา ถ่ายภาพกับนกแก้ว และนกยูงแสนรู้ จากนั้นนำท่านชม “สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย” ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง และวัดป่าเจย์ หรือวัดป่าเชต์มหาราชฐาน (西双版纳总佛寺)  เป็นวัดพุทธ หินยาน(เถรวาท)ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ        ภายในวัดมีวิหารอุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์รวมไปถึงอาคารที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองจิ่งหง เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน แบบท้องถิ่นในบ้านแบบไทลื้อ ซึ่งหาได้ยากยิ่งในยุคที่ เมืองจิ่งหงกำลังขยายตัวแบบก้าวกระโดด ชิมไก่ย่าง และหมูย่างจากฟืนแบบโบราณและน้ำพริกรสชาติกลมกล่อมแบบชาวไทลื้อแท้ๆ บ่าย    หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “จัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน” ซึ่งเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำล้านช้างที่สวยงาม มีจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นแม่น้ำและเมืองจิ่งหงได้อย่างสวยงามที่สุด มีเวลาให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณจัตุรัสนี้จากนั้นเชิญทุกท่านชิมชาผู่อ๋อ (PuEr) ผ่านกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อน สัมผัสกับหนึ่งในตำนานใบชาที่สำคัญของโลก ซึ่งจิ่งหงถือเป็นเมืองหลักของ “เส้นทางม้าสายชาโบราณ” ที่ใช้ในการพักรถม้าเพื่อขนส่งใบชาจากเมืองผู่เอ๋อ ซึ่งอยู่ห่างไปเพียง 130 กิโลเมตรเท่านั้น จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองใหม่ เก้าจอมสิบสองเจียง (Nine Tower & Twelve Walled) โครงการเนรมิตแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนของจีนใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม ถนนสายคุนหมิง - กรุงเทพฯโดยโครงการนี้ ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า 600 ไร่ ในเขตศูนย์กลางเขตใหม่ของจิ่งหงโดยมุ่งหมายให้เป็น “อัญมณีแห่งเอเชีย” แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม)และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) และผสมผสานวัฒนธรรมไทลื้อ วัฒนธรรมไทย กับวิถีสมัยใหม่เข้าด้วยกัน นำชม“สถาบันวิจัยยาสมุนไพรไทลื้อซื่อถ่า” (四塔傣药研究中心) สถาบันดังกล่าวเป็นที่เก็บรวบรวมพืชสมุนไพรหายากในเทือกเขาเหิงต้วน ซึ่งทั้งหมดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทลื้อที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่น เรื่องราวของสถาบันนี้โด่งดังไปทั่วประเทศจีนจนรัฐบาลจีนต้องส่งผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรจากทั่วประเทศมาศึกษาดูงานที่สถาบันแห่งนี้ เย็น   รับประทานอาหารค่ำ เชิญทุกท่านชิม Yunnan Guo Qiao Mi Xian หรือ หมี่จองหงวน ที่มีเรื่องราวเล่าขานกันมายาวนานในยุคที่ยังมีการสอบจอหงวน โดยมีการแยกเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากข้าว (คล้ายขนมจีนแต่เหนียวนุ่มกว่า)เครื่องเคียงต่างๆ และน้ำซุปที่ร้อนมาก ออกจากกัน เพื่อคงรสชาติและความสดใหม่ของก๋วยเตี๋ยว ค่ำ เชิญชวนทุกท่านกลับสู่เมืองเก้าจอมสิบสองเจียง นำท่านสัมผัสบรรยากาศของถนนคนเดิน และตลาดกลั่นไป๋ที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจีน สนุกสนานกับการเที่ยวตรอกสงกรานต์ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่น่าสนุกสนานมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งบริเวณห้างใต้ดิน Da Xing จนได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับโรงแรม JamesJoyce Coffetel***

Day 3 ตลาดเช้าเชียงรุ้ง - ผูเอ่อร์ - ทะเลสาบซีม่าเห่อ - เมืองโบราณหนิงเอ่อ - สุกี้เห็ดยูนนาน

07:00   Morning Call ยามเช้า 08:00   อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 09:00   นำท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของตลาดเช้าพื้นเมือง ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวจีน และชาวไทลื้อที่ยังคงไม่ เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ชิมซาลาเปาร้านดัง ปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ รสชาติต้นตำรับ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซือเหมา (Simao) เมืองเอกของจังหวัดผูเอ่อร์ (ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชม.) อิสระให้ท่านได้พักผ่อน ชมทิวทัศน์ เส้นทางที่สวยงามนี้จะนำท่านผ่านทางลอด สะพาน ภูเขาน้อยใหญ่ และไร่ชากว่าหมื่นไร่ตลอดสองข้างทาง ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งลในเส้นทางที่สวยที่สุดเส้นทางหนึ่งของประเทศจีน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ชวนทุกท่านชิมเมนูเด็ด “แฮมยูนนาน” บ่าย   นำท่านสำรวจเมือง “ผู่เอ่อร์” (Puer) ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีเนื้อที่ 4.5 หมื่นตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่สุด ของมณฑลยูนนาน นำท่านชมทะเลสาบซีม่าเห่อ (Ximahe) ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนไปถึงสมัยสามก๊ก ที่กองทัพของพระเจ้าเล่าปี่ นำโดย ขงเบ้ง (孔明; Kǒngmнng) เคยกรีธาทัพมาพิชิตแดนใต้ และได้เลือกทะเลสาบแห่งนี้ไว้สำหรับพักม้าตลอดจนนำม้าศึกมาอาบน้ำในทะเลสาบแห่งนี้จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหนิงเอ่อ (NingEr) เมืองโบราณผูเอ่อร์ ซึ่งเคยรุ่งเรืองมายาวนานกว่า 3,000 ปี (สมัยราชวงศ์ถัง) เมื่อปี 2007 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง จนอาคารโบราณหลายส่วนถูกทำลาย รัฐบาลจีนได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ จนกลายเป็นเมืองโบราณที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ มีร้านค้าให้สำหรับเดินเล่นได้ตลอดเส้นทาง ค่ำ   บริการอาหารค่ำ มื้อพิเศษ! อิ่มอร่อยกับสุกี้เห็ดยูนนานนำท่านเข้าพักโรงแรม Changlu Business Hotel**** (หรือเทียบเท่า) จากนั้นอิสระให้ท่านได้สำรวจเมืองผูเอ่อร์ยามค่ำคืน (โรงแรมตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดในเมือง)

Day 4 สถานีเส้นทางม้า Nakeli - อาหารพื้นเมืองออแกนิค - ช้อปปิ้งห้าง GuanPark

07:00 Morning Call ยามเช้า 08:00 อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เช้า นำท่านเดินทางออกจากเมืองซือเหมา สู่เมือง Nakeli ซึ่งห่างจากซือเหมาประมาณ 30 km ห่างจากหนิงเอ่อประมาณ 16 km เมือง Nakeli ถือเป็นจุดพักม้าของเส้นทางขนส่งใบชาโบราณ ที่ขบวนคาราวานใบชาจะต้องมาหยุดพักกัน ที่นี่ของใช้โบราณแบบดั้งเดิมยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นตะเกียงอ่างดื่มน้ำของม้าท่านจะได้ดื่มด่ำกับประวัติศาสตร์ที่เป็นตำนานของดินแดนแห่งนี้ เที่ยง บริการอาหารกลางวัน มื้อพิเศษ! ให้ท่านอิ่มอร่อยกับเมนูพื้นบ้าน วัตถุดิบทุกอย่างในมื้อนี้ชาวบ้านในเมือง Nakeli ปลูกเองทั้งหมด ท่านจะได้ชิมผักสดๆจากไร่ นำมาปรุงอาหารด้วยวิธีต้นตำหรับ รสชาติอร่อย และหาทานได้ยากยิ่ง บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเชียงรุ้งอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าใหญ่เปิดใหม่ที่เมืองว่านต๋า สนุกสนานกับการเลือกซื้อสินค้า และขนมราคาถูกมากมายที่ซุปเปอร์มาเก็ต GuanPark แนะนำให้ท่านเลือกซื้อขนม และของว่างสำหรับทานที่สนามบิน 15:30 ดินทางถึงสนามบิน Xishuangbanna Gasa 17:30 นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5395 หรือ DR5357 17:50 ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ (เวลาจีนเร็วกว่าไทย 1 ชม.)

*** 1.เด็กไม่เสริมเตียงและความสูงไม่เกิน 120 cm 9,900 บาท 2.เด็กไม่เสริมเตียงความสูงเกิน 120 cm  10,900 บาท

กำหนดการ ค่าใช้จ่าย
ผู้ใหญ่ เด็ก ค่าวีซ่า
  11,900 บาท 9,900 รวมแล้ว
กรณีพักเดี่ยว เพิ่ม 2,900 บาท กรณีใช้เตียงเสริมคิดราคาผู้ใหญ่  

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชนิดประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงราย - เชียงรุ้ง - เชียงราย/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 • 15 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ มีหัวหน้าทัวร์ไปดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่าน เข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (Passport Thai) ท่านละ 700 บาท (เฉพาะ
 • ตั้งแต่ 10 ท่านนี้ ไปเท่านั้น กรณีต่ำกว่า 10 ท่าน ต้องชำระค่าวีซ่าเอง)
 • ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)ไม่คุ้มครองชีวิตและค่ารักษาจากโรคประจำตัว

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • ค่าไกด์และพนักงานขับรถตลอดเส้นทางท่านละ 400 บาทตลอดทริป แต่ถ้าผู้เดินทางน้อยไม่ถึง 15
 • ท่าน ต้องให้ทิปคนขับ 1500 บาท/ทริป และ ไกด์ 1500 บาท/ทริป เชน่ ถ้ามีผู้เดินทางเพียง 6 ท่าน ทั้ง
 • สองท่านนี้ต้องจ่ายทิปท่านละ 500 บาท รวมได ้ทิป 3000 บาท แล้วจ่ายให ้ไกด์ 1500 บาท และคนขับ
 • 1500 บาท
 • ภาษี ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซักอบรีด, ค่าโทรศัพท์
 • การสำรองที่นั่ง และการขำระเงิน
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 10 วันทำการ ก่อนออกเดินทาง

Trip Facts

 • Direct flight from Chiang Rai/Chiang Mai to Chiang Rung by Ruili Airlines