Superior – สิบสองปันนาGASA - 4 Days

Regular Price 10900 per person 4 days 3 nights

อาหารพิเศษ! ทุกมื้อ อาหารไทลื้อบนบ้านโบราณ – หมี่จอหงวนชามยักษ์ – ห่านย่าง – ขาหมูยูนนาน

อาหารเผ่าไป๋ริมทะเลสาบม่านเฟยหลง – ขันโตกไทลื้อ

สักการะสถูปเจ้าฟ้าไทลื้อองค์สุดท้าย – ต้นไม้อธิษฐาน -ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟางเฉียง -สวนป่าชมโชว์นกยูงบิน

เมืองน้ำบ้านไทลื้อ – พิพิธภัณฑ์ชนชาติ – จัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน – ห้างใต้ดินต้าชิง – จุใจกับเก้าจอมสิบสองเจียง

พิเศษ! ล่องทะเลสาบม่านเฟยหลง ชมนกเหยี่ยวจับปลา

Day 1
เชียงใหม่ (เชียงราย) - พิพิธภัณฑ์ชนชาติ - เมืองน้ำบ้านไทลื้อ - เก้าจอมสิบสองเจียง

Day 2
สวนป่าดงดิบ – โชว์นกยูง – วัดป่าเจ – ถนนนเดิน 2 (ริมน้ำโขง)

Day 3
ตลาดเช้าไทลื้อ - หมู่บ้านไทลื้อ – พิพิธภัณฑ์ชนชาติไทลื้อ - เชียงราย

Day 4
เมืองโบราณจิงหลาน - เชียงใหม่ / เชียงราย

Day 1   เชียงใหม่ (เชียงราย) - พิพิธภัณฑ์ชนชาติ - เมืองน้ำบ้านไทลื้อ - เก้าจอมสิบสองเจียง

08:30 พร้อมคณะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่/ เชียงราย (9:00) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 10:50 ออกเดินทางโดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5360 / DR5358 (11:40) มีคุ๊กกี้ และน้ำเปล่าบริการบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง) 13:00 ถึงสนามบินนานาชาติ Xishuangbanna Gasa Airport เมืองจิ่งหง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นบริการทุกท่านด้วยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองจิ่งหง (Jinghong) ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ต้นกำเนิดของอารยธรรมไทลื้อซึ่งปัจจุบันได้หลอมรวมกับวัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและมีเสน่ห์จนยากที่จะหาใครเสมอเหมือนบริการอาหารมื้อเที่ยงให้ทุกท่านด้วยขันโตกสไตล์ ทลื้อ อิ่มอร่อยกับน้ำพริก ไก่ย่าง แคบหมู พร้อมด้วยข้าวเหนียวอบสับปะรดสีสันสวยงาม ถือเป็นอาหารไทลื้อแนวทันสมัย ที่ผสมผสานกับอาหารสไตล์พื้นเมืองภาคเหนือของไทยได้อย่างลงตัว บ่าย นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ชนชาติสิบสองปันนา ชมประวัติศาสตร์และการจัดแสดงที่มีการลงทุนรวมมากกว่า 155 ล้านหยวน บนพื้นที่กว่า 100,000 ตรม. ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของมณฑลยูนนาน ห้องจัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 ชั้นชั้นแรกเป็นห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนาชั้นที่ 2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ของสิบสองปันนา ซึ่งถือเป็นเมืองที่มีชนเผ่ามากที่สุดในประเทศจีน ชั้นที่ 3 เป็นห้องแสดงที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น สัตว์และพืชซึ่งหาดูยากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ที่ท่านจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองได้อย่างดีจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ “เมืองน้ำไต่เซียงเสี่ยวเจิ้น” หรือที่เรียกว่าเมืองน้ำบ้านไทลื้อ โครงการสร้างคลองธรรมชาติกลางเมืองที่ผันน้ำจากแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง) เข้ามายังสวนสวยใจกลางเมือง มี เวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพกับสวนสวยและทะเลสาบไต่เซียง เย็น รับประทานอาหารค่ำ เชิญทุกท่านชิม Yunnan Guo Qiao Mi Xian หรือ “หมี่จองหงวน” ที่มีเรื่องราวเล่าขานกันมายาวนานในยุคที่ยังมีการสอบจอหงวนโดยมีการแยกเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากข้าว (คล้ายขนมจีนแต่เหนียวนุ่มกว่า) เครื่องเคียงต่างๆ และน้ำซุปที่ร้อนมาก ออกจากกัน เพื่อคงรสชาติและความสดใหม่ของก๋วยเตี๋ยว ค่ำ หลังอาหารค่ำ พาทุกท่านสำรวจเมือง เก้าจอมสิบสองเจียง (Nine Tower & Twelve Walled)โครงการซึ่งเนรมิตแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนของจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม ถนนสายคุนหมิง - กรุงเทพฯ โดยโครงการนี้ ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า 600ไร่ในเขตศูนย์กลางเขตใหม่ของจิ่งหงโดยมุ่งหมายให้เป็นอัญมณีแห่งเอเชีย แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) และผสมผสานวัฒนธรรมไทลื้อ วัฒนธรรมไทย กับวิถีสมัยใหม่เข้าด้วยกัน นำท่านสัมผัสบรรยากาศของถนนคนเดินและตลาดกลั่นไป๋ ที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจีน สนุกสนานกับการเที่ยวตรอกสงกรานต์ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ที่น่าสนุกสนานมีเวลาให้ ท่านได้ช้อปปิ้งบริเวณห้างใต้ดิน Da Xing จนได้เวลาอันสมควรนำท่านพักที่ JamesJoyce Coffetel***

Day 2 สวนป่าดงดิบ – โชว์นกยูง – วัดป่าเจ – ถนนนเดิน 2 (ริมน้ำโขง)

07:00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า 08:00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 09:00 นำท่านสู่ “จัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน” ซึ่งเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำล้านช้างที่สวยงาม มีจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นแม่น้ำและเมืองจิ่งหงได้อย่างสวยงามที่สุด มีเวลาให้ทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันบริเวณจัตุรัสนี้ จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของตลาดเช้าหรือ Jinghong Market ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวจีนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ชิมซาลาเปาร้านดัง ปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ รสชาติต้นตำรับ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณไทลื้อ ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี พาท่านเดินลัดเลาะไปบนเนินเขาเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ สักการะวัดไทลื้อท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาจากมุมนี้ท่านสามารถมองเห็นหมู่บ้านไทลื้อโบราณ รายล้อมไปด้วยภูเขา และความเจริญของเมืองจิ่งหงยุคใหม่ จากนั้นนำชม“สถาบันวิจัยยาสมุนไพรไทลื้อซื่อถ่า” (四塔傣药研究中心) สถาบันดังกล่าวเป็นที่เก็บรวบรวมพืชสมุนไพรหายากในเทือกเขาเหิงต้วน ซึ่งทั้งหมดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทลื้อที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่นเรื่องราวของสถาบันนี้โด่งดังไปทั่วทั้งประเทศจีน จนรัฐบาลจีนต้องส่งผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรจากทั่วประเทศมาที่สถาบันแห่งนี้ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเมนูพิเศษ! ห่านย่างยูนนาน บ่าย วัดป่าเจย์ หรือวัดป่าเชต์มหาราชฐาน (西双版纳总佛寺) เป็นวัดพุทธหินยาน(เถรวาท) ในอดีตวัดแห่งนี้ เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจภายในวัดมีวิหารอุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระรวมไปถึงที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วย วัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองจิ่งหง จากนั้นนำท่านชม “สถูปเจ้าฟ้าองค์ สุดท้าย” ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิงและวัดป่าเจย์ นำท่านเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิงซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังเจ้าฟ้าไทลื้อชมพระราชวังไทลื้อสีทองอร่าม ซึ่งบูรณะจำลองขึ้นบนสถานที่ตั้งจริงเมื่อครั้งที่ชาวไทลื้อยังเรืองอำนาจ และปกครองตนเองอยู่ในเขตนี้ ภายในอุทยานยังมีสวนพฤษศาสตร์ และทะเลสาบที่สวยงาม นำทุกท่านขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อชมสะพานลมฝน และสะพานสิบสองปันนาซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทลื้อ ตื่นตาตื่นใจกับหลังคา 8เหลี่ยม 12ชั้น อันวิจิตรบรรจงและหาชมได้ยาก ซึ่ง 12 ชั้น หมายถึง 12 เจียง 8 เหลี่ยม หมายถึง 8 ทิศเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและความเจริญคุ้มครองทั้งแปดทิศทั่วแผ่นดิน จากนั้นนำท่านขอพรจาก ต้นไม้อธิษฐาน ด้วยการเขียนขอพรลงในแผ่นป้ายไม้และด้ายแดง ก่อนจะมัดติดกับต้นศรีมหาโพธิ์เพื่อให้คำอธิษฐานของท่านเป็นความจริง จากนั้นนำท่านลง เรือไม้ล่องทะเลสาบฟ่างเซิง (เรือลำละ 4-6 คน) สัมผัสบรรยากาศของสวนสวยซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าไทลื้อ ชวนทุกท่านจิบชาผูเอ่อร์ท่ามกลางสวนสวยแห่งนี้(ชาผู่อ๋อ (PuEr) ผ่านกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อน สัมผัสกับหนึ่งในตำนานใบชาที่สำคัญของโลกซึ่งเจ้าฟ้าไทลื้อเคยใช้สถานที่แห่งนี้สำหรับชิมชา ชมสวน เย็น รับประทานอาหารค่ำ แบบท้องถิ่นในบ้านแบบไทลื้อโบราณ ซึ่งหาได้ยากยิ่งในยุคที่เมืองกำลังขยายตัวแบบก้าวกระโดด ชิมไก่ย่าง และหมูย่างจากฟืนแบบโบราณและนำ้พริกรสชาติกลมกล่อมแบบชาวไทลื้อ ค่ำ นำท่านเดินทางสู่ Wanda City นำท่านผ่านชม Wanda River City ที่เนรมิตบ้านไทยประยุกต์ริมน้ำ ที่คลาคล่ำไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟสวยๆมากมาย มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพสะพานซึ่งทอดผ่านแม่น้ำที่สร้างขึ้นใหม่ ชมชายหาดจำลอง นำท่านเดินผ่านสะพานไม้มุ่งหน้าสู่ห้างสรรพสินค้า GuanPark มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย 20:30 พาทุกท่านเดินทางสู่ Dai Show theatre อาคารโดมสีทองขนาดยักษ์ที่ใช้งบประมาณก่อสร้างมหาศาล นำท่านชมโชว์ระดับโลก “The Dai Show” ได้รับการออกแบบและกำกับการแสดงโดยไดเร็กเตอร์ มือทองดราโกเน่ (Franco Dragone) ผู้กำกับชาวเบลเยี่ยม ผู้สร้างชื่อเสียงระดับโลกจากการดีไซน์โชว์สุดอลังการจาก The House of Dancing Water ใน City of Dream มาเก๊า และ A New Day ที่ร่วมงานกับนักร้องชื่อดังอย่าง Celine Dion ใน Caesars Palace ลาสเวกัสนำท่านกลับที่พักโรงแรม JamesJoyce Coffetel **** ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงถนนคนเดินริมแม่น้ำล้านช้าง ใกล้กับห้าง “ต้าลุ่นฟา” (大润发) ห้างฯเก่าแก่ใจกลางเมือง ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางของเมือง อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นสำรวจบรรยากาศของถนนคนเดินท้องถิ่นของเมืองจิ่งหงท่านใดยังไม่เหนื่อย สามารถเดินเล่นเลือกหาที่นั่งทาน Street food ชิมหมาล่า รสชาติต้นตำหรับแกล้มเบียร์เย็นๆ (ไม่ไกลจากโรงแรมเป็นย่านร้านอาหารริมแม่น้ำสวยงามและน่านั่งเป็นอย่างมาก ท่านสามารถขอคำแนะนำจากไกด์ของเรา เพื่อสัมผัสบรรยากาศ ยามค่ำคืนของเมืองได้)

Day 3 ตลาดเช้าไทลื้อ - หมู่บ้านไทลื้อ – พิพิธภัณฑ์ชนชาติไทลื้อ - เชียงราย

ชุมชนเล็กๆแสนสงบ ของชาวไทลื้อที่สวยงามไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา หลังจากเมืองเจริญเติบโตขึ้น เมืองเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของชาวจีน  ซึ่งหนีสภาพอากาศที่เลวร้ายในช่วงฤดูหนาวของทุกๆปี เนื่องด้วยสภาพอากาศที่เมืองกาซ่านั้นบริสุทธิ์ เหมาะแก่การพักผ่อน ทั้งยังแวดล้อมไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ ทะเลสาบและน้ำพุร้อน นำท่านแวะชมตลาดกาซ่า ตลาดท้องถิ่นของชาวไทลื้อ ที่หาชมได้ยากยิ่ง มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของทานเล่น  ก่อนออกเดินทางไปยังทะเลสาบม่านเฟยหลง (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) 10:30 เดินทางถึงทะเลสาบม่านเฟยหลง หรือที่ชาวไทลื้อขนานนามว่า  “ทะเลสาบมังกรบิน” เนื่องมาจากเรื่องเล่าขานในอดีตว่ามีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทะเลสาบ  ต้นไทรต้นนี้เองได้แผ่กิ่งก้านสาขากว้างใหญ่ออกไปยังทะเลสาบ และสามารถต้นลมฝน และพายุได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือน ใบของต้นไทรต้นนี้จะบิดปลิวตามแรงลม และพริ้วไหวมีรูปร่างดุจมังกรทองทะยานอยู่เหนือท้องฟ้า และบินไปทางทิศใต้ของทะเลสาบ   ทุกครั้งที่มังกรปรากฎตัวเหนือทะเลสาบชาวไทลื้อเชื่อว่าพืชพรรณธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์   และฝนจะตกต้องตามฤดูกาล ถ้าได้ดื่มน้ำจากทะเลสาบจะทำให้ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาซึ่งเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบแห่งนี้จากนั้นนำทุกท่านลงเรือล่องทะเลสาบม่านเฟยหลง (Man Feilong) เพื่อชมนกเหยี่ยวจับปลาโดยนกเหยี่ยวพันธ์ุนี้ คือ “นกเหยี่ยวออสเปร” (Osprey) ถือเป็นความลับกว่า 1,000 ปี ในการจับปลา ของชาวประมงจีน ที่ใช้กันสืบต่อมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 960 พวกเขาใช้ นกเหยี่ยวน้ำชนิดหนึ่งในการจับปลา ในช่วงเช้าชาวประมงจะนั่งอยู่บนแพไม้ไผ่ของพวกเขา   และใช้แสงสว่างจากตะเกียงเพื่อดึงดูดปลานกแต่ละตัวจะถูกใส่บ่วงกับวงแหวนรอบคอของมัน   ชาวประมงจะให้มันดำน้ำลงไปเพื่อจับปลา แต่วงแหวนจะป้องกันไม่ให้นกกินปลาตัวใหญ่ได้  (นกจะได้กินตัวเล็กๆแทน) เมื่อมันขึ้นมาจากน้ำมันจะคายปลาที่คาบอยู่ที่จะงอยปากออกมาให้กับชาวประมง เที่ยง อาหารเที่ยง มื้อนี้เชิญทุกท่านลิ้มลองอาหารเผ่าไป๋ ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของชุมชนเมืองต้าหลี่ อร่อยกับปลาสดๆจากทะเลสาบที่จับด้วยนกเหยี่ยวออสเปร บ่ายนำท่านกลับเข้าสู่เมืองจิ่งหง นำท่านเข้าชมสวนป่าสิบสองปันนา   ซึ่งถือว่าได้รับความนิยมอย่างสูงตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา นำท่านนั่งรถไฟฟ้าชมสวนป่าที่สร้างขึ้น บนพื้นที่ป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่ราว 1.5 หมื่นไร่ ภายในสวนป่าดงดิบมีสภาพป่าเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์   ซึ่งมีพันธ์ุไม้เขตร้อนและสัตว์ป่ามากมายอาศัยอยู่จริง นำทุกท่านชมโชว์การเรียกนกยูงบินจากบนภูเขา   ซึ่งมีมากมายหลายร้อยตัว มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพร่วมกับนกยูง    จากนั้นนำท่านชมการแสดงของชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งสิบสองปันนาถือเป็นดินแดนแห่งชนเผ่ามากมาย ร่วมสนุกกับการแสดงของชนเผ่าไอหนี่ การสาธิตประเพณีแต่งงาน   และช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรมของชาวไอหนี่จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองเย็นอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อพิเศษ! ระดับห้าดาวริมแม่น้ำโขง   เชิญทุกท่านชิมขาหมูยูนนานรสชาติเยี่ยม (พิเศษ! แถมไวน์แดงชั้นดีโต๊ะละ 1 ขวด) ค่ำ   นำท่านกลับที่พัก แนะนำให้ท่านเดินจากโรงแรมเพื่อชมลานสงกรานต์  หรือลานน้ำพุ ลานน้ำแห่งนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนนับแสนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี   สนุกสนานกับการถ่ายภาพของเมืองจิ่งหงที่ดูทันสมัย ผิดหูผิดตาจากที่เคยเป็นมาในอดีต  ไม่ไกลจากลานสงกรานต์ และโรงแรมเป็นห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ “ต้าลุ่นฟา” ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก     นอกจากนี้ยังมีห้าง Wallmart ซึ่งมีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย (ห้างสรรพสินค้าปิด 4 ทุ่ม)   ท่านที่ยังไม่เหนื่อยสามารถสนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเก่าริมโขง  

Day 4  เมืองโบราณจิงหลาน - เชียงใหม่ / เชียงราย

06:00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า 07:00 อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม 08:00 นำท่านชมเมืองโบราณจิ่งหลานซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจาก โรงแรมบ้านเรือนที่นี่จำลองแบบไทลื้อประยุกต์ ให้กลายเป็นร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ที่นี่ช่วงกลางคืนคึกคักเต็มไปด้วยร้านสำหรับนั่งกินดื่มส่วนกลางวันก็เหมาะสำหรับการเดินเล่นและถ่ายรูป    มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ก่อน นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ Xishuangbanna Gasa 09:40/10:40   ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ DR5395 / DR5357 เพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ / เชียงราย 09:50/10:40   ถึงเชียงใหม่ / เชียงราย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชนิดประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงราย - เชียงรุ้ง - เชียงราย/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 • 15 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ มีหัวหน้าทัวร์ไปดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าหน้าด่าน เข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (Passport Thai) ท่านละ 700 บาท (เฉพาะ
 • ตั้งแต่ 10 ท่านนี้ ไปเท่านั้น กรณีต่ำกว่า 10 ท่าน ต้องชำระค่าวีซ่าเอง)
 • ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)ไม่คุ้มครองชีวิตและค่ารักษาจากโรคประจำตัว

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • ค่าไกด์และพนักงานขับรถตลอดเส้นทางท่านละ 400 บาทตลอดทริป แต่ถ้าผู้เดินทางน้อยไม่ถึง 15
 • ท่าน ต้องให้ทิปคนขับ 1500 บาท/ทริป และ ไกด์ 1500 บาท/ทริป เชน่ ถ้ามีผู้เดินทางเพียง 6 ท่าน ทั้ง
 • สองท่านนี้ต้องจ่ายทิปท่านละ 500 บาท รวมได ้ทิป 3000 บาท แล้วจ่ายให ้ไกด์ 1500 บาท และคนขับ
 • 1500 บาท
 • ภาษี ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซักอบรีด, ค่าโทรศัพท์
 • การสำรองที่นั่ง และการขำระเงิน
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 10 วันทำการ ก่อนออกเดินทาง

Trip Facts

 • Direct flight from Chiang Rai/Chiang Mai to Chiang Rung by Ruili Airlines